ReadyPlanet.com
dot
dot
ยินดีต้อนรับสู่ สน.ดอนเมือง
dot
bulletรายชื่อผู้บังคับบัญชา
bulletจากใจ..ผกก.สน.ดอนเมือง
bulletประวัติความเป็นมา สน.ดอนเมือง
bulletการปกครอง/การคมนาคม
bulletกต.ตร.สน.ดอนเมือง
bulletแนวทางการทำงานของ ผบ.ตร.
dot
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละด้าน
dot
bulletด้านการบริการทั่วไป
bulletด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
bulletด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
bulletด้านการควบคุมและจัดการจราจร
bulletด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
dot
เว็ปที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกองบัญชาการตำรวจนครบาล
bulletกองบังคับการตำรวจนครบาล 2
bulletสน.โคกคราม
bulletสน.คันนายาว
bulletสน.เตาปูน
bulletสน.ทุ่งสองห้อง
bulletสน.บางเขน
bulletสน.บางซื่อ
bulletสน.ประชาชื่น
bulletสน.พหลโยธิน
bulletสน.สายไหม
bulletสน.สุทธิสาร
dot
เว็ปน่าสนใจ
dot
bulletสำนักงานคุ้มครองพยาน
bulletกองทุนบำเน็จบำนาญ
bulletแผนที่ตำรวจไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์จำเป็น
bulletFacebook สน.ดอนเมือง
รายชื่อผู้บังคับบัญชา

 

                                                                                                    

                                                                                                              

                                                                                                       พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์

                                                                                                 ผกก.สน.ดอนเมือง

                                                                                                     08 19123450

                                                               

 

                                                                                                                               

 

 

      พ.ต.ท.อัครวินต์    สุคนธวิท                           พ.ต.ท.                                                        พ.ต.ท.กำพล    รัตนประทีป

      รอง ผกก.สส.สน.ดอนเมือง                          รอง ผกก.จร.สน.ดอนเมือง                           รอง ผกก.ป.สน.ดอนเมือง

              08 6806 8855                                                                                                                        08 1587 8888   

 

 

                              

       พ.ต.ท.รังสรรค์     สอนสิงห์                            พ.ต.ท.เตชวัตร      ทองทวี
พงส.ผู้ชำนาญการพิเศษ (หน.งานสอบสวน)          พงส.ผู้ชำนาญการพิเศษ
                  08 5666 6035                                                 08 9159 0343

                   

 

 

                                                 

 

        พ.ต.ท.นุสรณ์     อ้นน้อย                              พ.ต.ท.ภัทรวุฒิ   สุนทรศารทูล

           สวป.สน.ดอนเมือง                                              สว.ป.สน.ดอนเมือง

               08 6991 7444                                                     08 9812 0096

 

 

                             

 

   พ.ต.ท.เศกสันต์   หาญคำแพง                                  ร.ต.อ.โศจิกรณ์  จำเริญมา

       สว.ป.สน.ดอนเมือง                                                    สว.ป.สน.ดอนเมือง

            08 9503 2581                                                           08 4678 5984

 

 

 

                                                  

 

          พ.ต.ท.มงคล จิตต์พรหม                                พ.ต.ต.ภาคภูมิ   บุญเจริญพานิช                                 

               สว.สส.สน.ดอนเมือง                                         สว.สส.สน.ดอนเมือง                                            

                    08 4673 2424                                                     08 6131 6299                           

 

                              

 

        พ.ต.ท.พงษ์ทอง   ทุมดี                                        พ.ต.ท.คมคิด    ปราบมนตรี

         สว.ธร.สน.ดอนเมือง                                                 สว.จร.สน.ดอนเมือง

             08 8090 4259                                                           08 9449 9866

 

 

 

รายนามผู้บังคับบัญชาระดับสารวัตรถึงผู้กำกับการ สน.ดอนเมือง                    

 

  1. ผู้กำกับการ พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์
  2. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม พ.ต.ท.กัมพล       รัตนประทีป
  3. รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน พ.ต.ท.อัครวินต์    สุคนธวิท
  4. รองผู้กำกับการจราจร

พ.ต.ท.

  5. พนักงานสอบสวน (สัญญาบัตร 3) พ.ต.ท.รังสรรค์     สอนสิงห์
  6. พนักงานสอบสวน (สัญญาบัตร 3) พ.ต.ท.เตชวัตร     ทองทวี
 7. สารวัตรสืบสวน 1 พ.ต.ท. มงคล        จิตต์พรหม
 8. สารวัตรสืบสวน 2 พ.ต.ต.ภาคภูมิ       บุญเจริญพานิช
 9. สารวัตรจราจร พ.ต.ท.คมคิด         ปราบมนตรี
 10. สารวัตรป้องกันปราบปราม 1 พ.ต.ท.นุสรณ์        อ้นน้อย
 11. สารวัตรป้องกันปราบปราม 2 พ.ต.ท.ภัทรวุฒิ     สุนทรศารทูล
 12. สารวัตรป้องกันปราบปราม 3 พ.ต.ท.เศกสันต์    หาญคำแพง
 13. สารวัตรป้องกันปราบปราม 4 พ.ต.ต.โศจิกรณ์   จำเริญมา
 14. สารวัตรอำนวยการ    พ.ต.ท.พงษ์ทอง   ทุมดี

 

      หมายเหตุ  ข้อมูล ณ  4 มีนาคม  2556 

 

                       

ยอดกำลังพลข้าราชการตำรวจ สน.ดอนเมือง                              

    

 

 

ฝ่าย ชั้นสัญญาบัตร ประทวน รวม ( ประทวน , สัญญาบัตร )
  ตำแหน่งเต็ม คนครอง ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเต็ม ประทวน ร.ต.ต. 53 ปี ตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง คนครอง ตำแหน่งว่าง
ป้องกันปราบปราม 23 22 1 180 86 22 72 203 108 73
จราจร 6 5 1 74 43 11 20 80 48 21
สืบสวน 9 6 3 20 11 2 7 29 17 10
สอบสวน 31 26 5 21 7 0 14 52 33 19
ธุรการ 2 2 0 7 1 2 4 9 3 4
รวม 71 61 10 302 148 37 117 373 209 127